KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów

ul. Cmentarna

Rok powstania: 1898

Postument: Podstawa jednoelementowa, o kształcie zbliżonym do sześcianu, na grubej stopce. Na froncie podstawy współczesna kamienna tabliczka z datą 1898. Cokół oddzielony od podstawy daszkowym gzymsem harmonijkowo zwężającym się ku dołowi. W górnej części cokołu zaszklona wnęka o łukowym zwieńczeniu. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms daszkowy, ku dołowi zwężający się płytkim łukiem.

Figury: We wnęce cokołu wtórna figura Matki Bożej z Lourdes.

Krzyż: Krzyż na dwupiętrowej stopce. Dolna część szersza, zakończona głębokim kowadełkiem. Górna część stopki kostkowa. Krzyż z ramionami zakończonymi prosto. Brak figury Chrystusa i kartusza.

Otoczenie: Krzyż stoi pomiędzy grobami, na zachodnim krańcu cmentarza. Placyk przed krzyżem wybrukowany. Na nim wysoki, kamienny kwietnik na nóżce.

Uwagi:

Stan: Przeciętny, pomijając brak figury i kartusza.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Cmentarna