KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Węzłowiec)

ul. Wschodnia

Rok powstania: 1862?

Postument: Postument o strukturze trójdzielnej. Podstawa schodkowa, trzyelementowa. Dolny element stanowi grubą stopkę. Górny element podstawy jest znacznie wyższy od pozostałych. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu. W górnej części cokołu niewielka wnęka o łukowym zwieńczeniu. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym łukowo. Ponad gzymsem postument tworzy dwa stopnie, na których umieszczono krzyż i figury.

Figury: We wnęce cokołu wtórna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na gzymsie cokołu, u stóp krzyża dwie figury. Przy prawym boku krzyża Matka Boża, po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista. Maria z lekko pochyloną głową i dłońmi złożonymi w modlitwie. Jan unosi głowę, wpatrując się w Ukrzyżowanego, prawą rękę złożył na sercu, lewą opuścił.

Krzyż: Krzyż na łukowo zwężającej się stopce, obwiedzionej grubym wałkiem. Krzyż o przekroju prostokątnym, z ramionami zakończonymi trójlistnie. Figura Chrystusa kamienna, z zaciśniętymi dłońmi. Kamienny kartusz w układzie poziomym, wystający poza belkę, z zawiniętymi końcami.

Otoczenie: Krzyż stoi na placyku wydzielonym z prywatnej posesji, od ulicy odgrodzony ozdobnym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Dobry, pomijając zniszczone inskrypcje.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Wschodnia