KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Stary Chorzów)

Plac Św. Jana

Rok powstania: Lata 60. XIX w. [?]

Postument: Podstawa dwustopniowa, z nieznacznie wysuniętą do przodu częścią środkową. Górna, węższa część podstawy oddzielona od dolnej części płytą o esowatym profilu. Na froncie górnej części wtórna czarna tablica inskrypcyjna. Pod gzymsem podstawa rozszerza się na boki tworząc półkę pod figury. Gzyms podstawy płaski, złożony z kilku warstw. Cokół wysoki, wąski, ze śladami zniszczonych ozdób pod gzymsem. Gzyms cokołu z niezbyt głębokimi wygięciami, z pojedynczym profilem od spodu.

Figury: Na gzymsie podstawy, po bokach cokołu dwie uszkodzone figury na prostych stopniach. Przy prawym boku krzyża Matka Boża z pochyloną głową i rękami złożonymi na brzuchu. Po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista, stoi w kontrapoście, wpatrzony w górę.

Krzyż: Pierwotny krzyż nie zachował się. Obecnie ustawiono prosty, betonowy krzyż z silnie uszkodzoną betonową, drobną figurą Chrystusa.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, we wschodniej części skweru urządzonego na placu.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka Plac Jana