KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Batory)

ul. Racławicka

Rok powstania: 1912

Postument: Podstawa składa się z 3 części. Dolna część to wysoka stopka o ściętych górnych krawędziach. Na jej krawędzi sygnatura budowniczego. Górna część podstawy oddzielona płytą o głębokim esowatym profilu. Ta część podstawy posiada na froncie kwadratową, profilowaną płycinę z inskrypcją. Poniżej inskrypcji data 1912. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem. We froncie cokołu szeroka wnęka na figurę, zwieńczona trójlistnie, dopełniona profilem do ostrego łuku. Łuki od zewnątrz uzupełnione trójkątami. Na poziomie gzymsu cokół lekko poszerzony. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka. We frontowym trójkącie gzymsu chrystogram JHS.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej Bolesnej z pochyloną głową i dłońmi skrzyżowanymi na piersiach. Konsola figury daszkowa, z szeroką, kielichową podstawą.

Krzyż: Z oryginalnego krzyża zachowała się jedynie kowadełkowa stopka. Ustawiono na niej współczesny krzyż ze strzałkowymi zakończeniami ramion. Na krzyżu zawieszono małą figurkę Chrystusa zdjętą z prowizorycznego, metalowego krzyża sprzed remontu.

Otoczenie: Krzyż ustawiono na skwerze, przy chodniku. Teren wokół krzyża wyłożono płytkami chodnikowymi.

Uwagi:

Stan: Przeciętny, nowy krzyż jest niestarannie obrobiony i krzywo ustawiony.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Racławicka