KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Szarlociniec)

ul. Św. Kingi

Rok powstania: 1891

Postument: Podstawa jednoelementowa, kształtem zbliżona do sześcianu. Na froncie podstawy wyryta data 1891. Na podstawie gruba płyta o głębokim esowatym profilu. Dolna część cokołu na froncie wysunięta, tworząc wysoki próg. Front progu zdobiony ramką, w którą wpisano motyw „wiara, nadzieja, miłość” oraz motywy roślinne. W górnej części cokołu niewielka, ale bogato zdobiona wnęka o łukowym zwieńczeniu z ząbkami. Wnęka ujęta w dwie półkolumny podtrzymujące arkadę. Arkada zdobiona płycinami o różnych kształtach, wypełnionymi motywami roślinnymi. Gzyms daszkowy, zwężający się kilkoma profilami ku dołowi.

Figury: We wnęce wórna figurka MB Niepokalanej. Zachowała się wielowarstwowa konsola z półokrągłą podstawą zdobioną pajęczynowym wzorem.

Krzyż: Krzyż wtórny, lastrykowy, na prostej stopce. Na nim metalowa figura Chrystusa i kartusz w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż ustawiony na fragmencie trawnika przy garażach. Dojście do krzyża wyłożone płytami chodnikowymi, wokół zasadzono krzewy i kwiaty. Krzyż podniesiony na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kingi
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kingi
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kingi
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kingi
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kingi