KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Batory)

ul. Kaliny

Rok powstania: 1904

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część to blok o skośnej górnej krawędzi. Górna część podstawy i cokół mają znacznie wycięte pionowe krawędzie, co powoduje, że przyjmują rzut krzyża. Na froncie podstawy wyryty napis fundacyjny. Cokół szeroki, nieznacznie węższy od podstawy. Na froncie cokołu płycina zwieńczona ostrym łukiem. W niej płyta z wyrytą inskrypcją. Wnęka ujęta w dwie kolumienki ustawione na wielobocznej podstawie. Kolumny mają kapitele kostkowe z półkolami. Gzyms cokołu dwupłytowy, od góry w formie odwróconego grzybka. Na bokach gzymsu umieszczono wałki.

Figury: Dwie figury umieszczono na słupkach zwieńczonych gzymsami, stojących na gzymsie cokołu, u stóp krzyża. Przy prawym boku krzyża Matka Boża w lekkim kontrapoście, spoglądająca na krzyż, z rękami złożonymi na prawym boku. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista patrzy w górę, z prawą ręką na sercu.

Krzyż: Gzyms cokołu przechodzi w krzyż trzema schodkami. Krzyż na stopce o wałkowym profilu. Ramiona krzyża zakończone obszernymi trójliściami. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przy chodniku, na tle wysokich bloków mieszkalnych. Otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem, w obrębie którego zasadzono gęstą roślinność. Na ogrodzeniu umieszczono tabliczkę informacyjną. Dojście do krzyża wybetonowane. Krzyż nieco zasłonięty przez dwa drzewa rosnące po jego bokach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Kaliny