KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Nowe Hajduki)

ul. Dąbrowskiego

Rok powstania: 1878

Postument: Podstawa złożona z dwóch elementów łączonych skosem. Na froncie górnej części płycina z zatartym i zamalowanym napisem. W dolnej części można odczytać datę 1878. Na podstawie płyta o esowatym profilu. W cokole obszerna wnęka o łukowym zwieńczeniu obramowana dwiema gładkimi kolumienkami podtrzymującymi profilowaną arkadę. Ponad arkadą cokół zamyka się prostokątnie. Masywny, wielowarstwowy, mansardowy gzyms zwęża się ku dołowi esowatym profilem.

Figury: We wnęce niewielka płaskorzeźba Matki Bożej Bolesnej z lewą ręką złożoną na piersiach.

Krzyż: Krzyż na wielowarstwowej, schodkowej stopce o zmiennym profilu. Ramiona krzyża zakończone prosto. Figura Chrystusa pełna. Blaszany kartusz w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi pośrodku cmentarza, na skrzyżowaniu alejek.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Dąbrowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Dąbrowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Dąbrowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Dąbrowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Dąbrowskiego