KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Boża Męka - Chorzów (Batory)

ul. Graniczna

Rok powstania: 1906

Postument: Podstawa jednoelementowa, ustawiona na dużym bloku. Na froncie podstawy profilowana płycina o łukowo wyciętych narożnikach. W płycinie wyryty napis fundacyjny. Na podstawie dwuwarstwowa płyta o łamanym esowatym profilu. Front cokołu zdobiony płyciną ujętą w dwa filary. Płycina profilowana, o łukowym zwieńczeniu. Filary o przekroju prostokątnym, zdobione kanelami, podtrzymują arkadę. Gzyms cokołu silnie wysunięty, o przekroju kwadratowym, złożony z wielu warstw o urozmaiconych profilach.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na stopce o kowadełkowym profilu. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone strzałkowo. Figura Chrystusa pełna. Blaszany kartusz w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skrzyżowaniu alei cmentarza. Jest ciasno otoczony siatkowym ogrodzeniem. Górna część Bożej Męki zasłaniana przez gałęzie rosnącej nieopodal lipy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Graniczna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Graniczna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Graniczna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Graniczna
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów Boża Męka ul. Graniczna