KATALOG KAPLICZEK


CHORZÓW

Kapliczka fasadowa - Chorzów
(Chorzów Stary)

ul. Bożogrobców

Rok powstania:

Forma: Mała, nieobramowana wnęka w otynkowanej ścianie.

Figura: We wnęce ceramiczna figurka NS Pana Jezusa na wielokątnym stopniu. Jezus obiema dłońmi wskazuje na serce gorejące.

Umiejscowienie: Wnęka umieszczona w szczycie budynku o dwuspadowym dachu, tuż pod kalenicą.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa Jezusa, Chorzów Stary, ul. Bożogrobców
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa Jezusa, Chorzów Stary, ul. Bożogrobców