home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Bielsko-Biała i powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bielsko-Biała (Bielsko),
Plac Świętego Mikołaja

Rok powstania: (?)

Postument: Podstawa jednoczęściowa, w górze zwęża się łukiem w stronę cokołu. Cokół niski i szeroki, podkreślony prostą listwą. Na froncie cokołu płycina z łukowo wyciętymi narożnikami. W niej płyta inskrypcyjna: W krzyżu cierpienie, / W krzyżu zbawienie, / W krzyżu miłości nauka, / Kto Ciebie, Boże, / Raz pojąć może, / Ten nic nie pragnie, ni szuka [ XIX w. pieśń wielkopostna napisana przez ks. Karola Antoniewicza SJ]. Gzyms cokołu rozbudowany, łączący formy geometryczne z kształtem łamanego daszka.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż, w stosunku do postumentu wysmukły, stoi na płaskiej stopce. Dolna część belki krzyża jest żłobiona, jakby boniowana. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Kartusz INRI w układzie pionowym z fantazyjnie wywiniętymi krawędziami. Figura Chrystusa pełna, o bogatej rzeźbie, z zaciśniętymi dłońmi.

Otoczenie: Krzyż stoi przy murze kościoła pw. Świętego Mikołaja, od północy, ustawiony na trzech, schodkowo ułożonych płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bielsko-Biała, Plac Świętego Mikołaja

Boża Męka - Bielsko-Biała, Plac Świętego Mikołaja Boża Męka - Bielsko-Biała, Plac Świętego Mikołaja Boża Męka - Bielsko-Biała, Plac Świętego Mikołaja
Boża Męka - Bielsko-Biała, Plac Świętego Mikołaja