home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Bielsko-Biała i powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bielsko-Biała (Hałcnów),
ul. Janowicka

Rok powstania: 1901

Postument: Postument na rzucie krzyża (środkowa część jest wysunięta do przodu i do tyłu). Podstawa dwuczęściowa. Dolna część nieco szersza. Dwie części podstawy rozdziela płyta o wklęsłym profilu. Górna część podstawy wyższa. Na jej froncie zachował się fragment napisu fundacyjnego, z którego można odczytać imiona Johann i Kat[arzyna] oraz datę 1901. Cokół wysoki, dwupiętrowy. Obie części cokołu rozdzielone warstwowym gzymsem. Górne narożniki dolnej części cokołu rozbudowane przez dodanie wałków, które od frontu są zdobione wolutami. Górne piętro cokołu jest szerokością równe wysuniętej części dolnego piętra cokołu. Ta część cokołu zdobiona dwiema listwami (w dolnej części i w górze) i zwieńczona gzymsem o rozszerzonych łukach i wielokrotnym profilu od spodu. Pod frontowym łukiem gzymsu narzędzia Męki Pańskiej.

Figury: Krzyż ma sześć figur. Na ścianach dolnej części cokołu trzy figury na prostych stopniach zwężających się trójkątnie do dołu. Od frontu święta Katarzyna (patronka fundatorki) – w koronie, z kołem i palmą (?). Na prawnym boku święty (Józef?) z Dzieciątkiem i palmą. Na lewym boku święty z księgą i krzyżem - niezidentyfikowany. Na pośrednim gzymsie figury Matki Bożej (prawa strona krzyża) z pochyloną głową i rękami złożonymi na podołku oraz świętego Jana Ewangelisty – z prawą ręką na sercu, lewą podtrzymującego szaty. Pod krzyżem klęczy (bokiem do krzyża) święta Maria Magdalena – pochylona, z rękami opuszczonymi na kolana.

Krzyż: Krzyż na lekko zwężającej się stopce, z ramionami zakończonymi w koniczynkę. Postać Chrystusa kamienna, prawie pełna, z otwartymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie pionowym, wydłużony, z niesymetrycznie wywiniętymi brzegami.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawie przy ogrodzeniu posesji, ogrodzony ozdobnym metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka

Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka
Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka
Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka Boża Męka - Bielsko-Biała, Janowicka