home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Bielsko-Biała i powiat bielski
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka NMP
Bielsko-Biała (Straconka), ul. Górska

Rok powstania: 1830

Architektura: Kapliczka na rzucie zbliżonym do kwadratu, z łukowo zamkniętą absydą i dwuspadowym, złamanym dachem krytym gontem. Pod okapem, wzdłuż bocznych ścian biegnie wielowarstwowy gzyms. Na kalenicy, nad szczytem mały metalowy krzyżyk. W bocznych ścianach po jednym małym okienku zwieńczonym łukowo. Krawędzie ścian wzmocnione szerokimi pilastrami (od frontu i po bokach), od frontu zaopatrzone w dwuwarstwowy gzyms (niby-kapitel). Wejście zwieńczone silnie obniżonym łukiem, zamknięte drewnianymi, w połowie przeszklonymi drzwiami. Nad wejściem trapezowy kartusz z literami IHS nad sercem gorejącym. W szczycie trzy, łukowo zwieńczone wnęki na figury – pośrodku obszerna wnęka obramowana listwą, z drewnianym krucyfiksem. Po bokach małe wnęki zamknięte przeszklonymi drzwiczkami. W nich figurki MB Niepokalanego Poczęcia i św. Antoniego. Pod wnękami proste parapety. Na ścianie, na prawo od wejścia, kamienna kropielnica na wodę święconą. Nad nią współczesna tabliczka z datą powstania kaplicy.

Wnętrze: Sklepienie krzyżowe o bogatym zdobieniu malarskim. W absydzie, na schodkowym podwyższeniu, mały ołtarz z figurą MB Niepokalanej pod baldachimem. Po bokach inne figurki.

Otoczenie: Kapliczka stoi na skrzyżowaniu, przy głównej ulicy osiedla, nieco poniżej poziomu chodnika. Za kapliczką ozdobne kwietniki.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska

Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska
Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska
Kapliczka - Bielsko-Biała, Górska