home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bieruń Stary, ul. Chemików

Rok powstania: 1864

Postument: Postument składa się z lekko trapezowej podstawy i wysokiego cokołu. Na przedniej ścianie podstawy postumentu zrekonstruowana w 2001 r. (przez Stowarzyszenie Miłośników 600 letniego Bierunia) tablica fundacyjna z polskim napisem: Fundator Iakob Menderla z Czarnuchowitz R.P. 1864 Uprasza o łaskawe westchnienie. Cokół z figurą w dolnej części, u góry przepasany wąską listwą. Gzyms w formie odwróconego grzybka z drobnym profilowaniem od spodu.

Figury: Na cokole płaskorzeźba Matki Bożej na znacznie wysuniętym, prostym stopniu. Maria z lekko pochyloną głową i rękami złożonymi do modlitwy, zaopatrzona współcześnie w różaniec.

Krzyż: Krzyż z ramionami zakończonymi w strzałkę z proporcjonalną figurą Chrystusa. Na szczycie krzyża duży, lekko łamany, zawijany od dołu kartusz w układzie pionowym, z zatartym skrótem INRI.

Otoczenie: Otoczenie krzyża wybrukowane płytkami chodnikowymi.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Bieruń, ul. Chemików

Boża Męka - Bieruń, ul. Chemików Boża Męka - Bieruń, ul. Chemików Boża Męka - Bieruń, ul. Chemików
Boża Męka - Bieruń, ul. Chemików