home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bieruń Stary, ul. Łysinowa

Rok powstania: 1861.

Postument: Postument składa się z małej podstawy, masywnego cokołu oraz ogromnego, przytłaczającego cokół gzymsu. Na podstawie tablica fundacyjna z odnowionym napisem: Fundat. BYOK Franciszek i Marianna 1861. Cokół oddzielony od podstawy wklęską. Cokół z figurami, obramowany listwami wzdłuż wszystkich krawędzi. Cokół zwieńczony wielokrotnie profilowanym gzymsem z szerokimi i głębokimi wygięciami. W polach wygięć ośmiolistne rozetki kwiatowe. Gzyms przechodzi w obszerną podstawę krzyża.

Figury: Na ścianach cokołu trzy figury - płaskorzeźby na zaokrąglonych stopniach zakończonych gałką. Z przodu Matka Boża z rękami złożonymi do modlitwy. Na prawym boku postać z Dzieciątkiem i lilią, co wskazywałoby na świętego Antoniego. Postać nie ma jednak szat kapłańskich, więc może jest to święty Józef, do którego jednak nie pasuje lilia. Na lewym boku kapłan z krzyżem - prawdopodobnie św. Jan Nepomucen. Pod krzyżem mała figurka anioła.

Krzyż: Krzyż ma sześciennej stopce, z ramionami zakończonymi w strzałkę. Postać Chrystusa z otwartymi dłońmi. Na szczycie krzyża kartusz INRI, z falistymi brzegami, w układzie pionowym.

Otoczenie: Krzyż jest częściowo wkopany w ziemię, częściowo zasłonięty murowaną ławeczką na znicze i kwiaty, malowany ostrymi kolorami. Obok dwie lipy i gęste krzewy. Przed krzyżem wybrukowany placyk.

Uwagi: Krzyż ustawiono poza miastem (przy pojedynczych gospodarstwach), na rozwidleniu dróg do Paprocan i Łysiny.

Stan: Dobry.

Boża Męka - Bieruń, ul. Łysinowa

Boża Męka - Bieruń, ul. Łysinowa Boża Męka - Bieruń, ul. Łysinowa Boża Męka - Bieruń, ul. Łysinowa
Boża Męka - Bieruń, ul. Łysinowa Boża Męka - Bieruń, ul. Łysinowa