home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bojszowy, cmentarz

Rok powstania: po 1905.

Postument: Masywna podstawa postumentu ma złożoną konstrukcję. Dwa dolne elementy ułożone schodkowo. Górna część podstawy węższa, oddzielona od niższych płytą z esowatym profilem (sima bazy). Na jej frontowej ścianie kwadratowa płycina z profilowaną krawędzią, mieszcząca tablicę z tekstem: Tu stał główny ołtarz starego kościoła Bojszowskiego który synowie Jana Biberstaina wybudowali r. 1581, a który się spalił 14.6.1905. Na podstawie kilkuwarstwowy, schodkowo rozszerzający się w górę gzyms oddzielający podstawę od cokołu. Cokół ma ścięte krawędzie i łukowo zwieńczone płyciny z przodu i z tyłu. Cokół wieńczy gzyms w formie trójkątnie ząbkowanej attyki.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż (wzorowany na tym przed kościołem) stoi na stopce o kowadełkowym profilu. Krawędzie belek częściowo ścięte. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa metalowa. Kartusz INRI w układzie pionowym z podwiniętą krawędzią dolną i odwiniętą krawędzią górną.

Otoczenie: Krzyż stoi na ogrodzonym, wybrukowanym fragmencie cmentarza, w miejscu ołtarza spalonego kościoła. Przed nim kilka płyt nagrobnych postawionych dla upamiętnienia osób spoczywających w tym miejscu w spalonym kościele. Z tyłu duża, drewniana makieta starego kościoła.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana

Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana
Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana