home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Świerczyniec, ul. Barwna

Rok powstania: 1909

Postument: Podstawa złożona z trzech części. Dwie dolne mają formę schodkową, oddzielone są od części górnej płytą o kowadełkowym profilu. W froncie górnej części podstawy prostokątna płycina. W górnej części płyciny zamontowano tablicę z inskrypcją: Który gładisz grzechy świata Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Tablica prawdopodobnie zakryła oryginalny (być może niemiecki) napis. W dolnej części płyciny wyryta data 1909. Daszkowy gzyms oddziela podstawę od cokołu. W nim, na całej wysokości wnęka zwieńczona podwójnym łukiem - na zewnątrz łuk ostry, wewnątrz łuk trójlistny (koniczynkowy). Narożniki wnęki zdobione roślinnym ornamentem. Cokół zwieńczony gzymsem w formie łamanego daszka. W trójkątnym polu pod gzymsem od frontu skrót IHS.

Figury: Figurka Matki Bożej stoi na prostym stopniu. Postać ma bogato drapowaną suknię, pochyloną głowę, ręce skrzyżowane na piersiach.

Krzyż: Belki krzyża fazowane. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę z haczykowatymi lotkami. Figura Chrystusa pełna, proporcjonalna. Na szczycie kartusz INRI, metalowy, w układzie poziomym, falowany, lekko wystający poza belkę krzyża.

Otoczenie: Krzyż otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi: Pierwotnie krzyż stał ok. 500 m na północ od obecnego miejsca, przy lesie na północnym krańcu osiedla

Stan: Dobry.

Boża Męka - Świerczyniec, ul. Barwna

Boża Męka - Świerczyniec, ul. Barwna
Boża Męka - Świerczyniec, ul. Barwna Boża Męka - Świerczyniec, ul. Barwna