home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka "Pod lipami"
Lędziny, Góra Klimont

Rok powstania: koniec XVIII w. (?)

Architektura: Kapliczka na rzucie krótkiego prostokąta z dwuspadowym dachem. Ściana frontowa i boczne zdobione szerokimi pilastrami łączącymi się w górze z niewydatnym, łamanym gzymsem. Na każdej ze ścian umieszczono po dwa pilastry nieco oddalone od krawędzi. Tylna ściana nie jest zdobiona. Wejście do kapliczki zwieńczone łukiem ząbkowo wyciętym na końcach. Wejście zamknięte blaszanymi drzwiami z gęstą kratą w górnej płycinie.

Wnętrze: Pod tylną ścianą mały stół-ołtarz, ponad którym na ścianie wisi krucyfiks oraz obrazy NSPJ i NSNMP.

Otoczenie: Kaplica stoi na zboczu wzgórza, przy polnej drodze, poniżej kościoła pw. św. Klemensa. Po jej bokach rosną okazałe lipy.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczka domkowa - Lędziny, Góra Klimont

Kapliczka domkowa - Lędziny, Góra Klimont Kapliczka domkowa - Lędziny, Góra Klimont Kapliczka domkowa - Lędziny, Góra Klimont
Kapliczka domkowa - Lędziny, Góra Klimont Kapliczka domkowa - Lędziny, Góra Klimont