home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Figura św. Jana Nepomucena
Imielin, ul. Imielińska

Rok powstania: XVII w.

Figury: Jan stoi na prostej stopce. Nieduża figura ma barokowe kształty. Święty stoi wygięty w silnym kontrapoście, ubrany w strój kanonika, bez biretu. W prawej, wyprostowanej ręce dzierży metalowy krzyż (zapewne wtórny). Lewą rękę opiera na boku. Wokół głowy metalowa aureola z sześcioma gwiazdkami.

Postument: Figura ustawiona na słupie ogrodzenia kościoła. Słup jest zbudowany z kamiennych bloczków i ma daszkowy gzyms.

Otoczenie: Figurę św. Jana Nepomucena ustawiono wtórnie na narożnym słupie ogrodzenia kościoła pw. MB Szkaplerznej.

Uwagi: Figura pochodzi z XVII w. i do 1940 r. stała poniżej kościoła przy tzw. Stoku – źródle, z którego mieszkańcy czerpali wodę do gospodarstw. W 2005 r. w miejscu dawnej figury postawiono współczesną figurę. Teren dawnego źródła został przebudowany. Nowy Jan stoi znowu nad obudowanym źródłem.

Stan: Figura wymaga remontu.

Figura św. Jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska

Figura św. Jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska Figura św. Jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska Figura św. jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska
Figura św. Jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska Figura św. Jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska Figura św. Jana Nepomucena - Imielin, ul. Imielińska