home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, ul. Cmentarna

Rok powstania: 1898

Postument: Podstawa jednoelementowa, o kształcie zbliżonym do sześcianu, na grubej stopce. Na froncie podstawy współczesna kamienna tabliczka z datą 1898. Przy górnej krawędzi podstawa skośnie zwęża się. Cokół oddzielony od podstawy daszkowym gzymsem harmonijkowo zwężającym się ku dołowi. W górnej części cokołu zaszklona wnęka o łukowym zwieńczeniu. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms daszkowy ku dołowi zwężający się płytkim łukiem.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej z Lourdes.

Krzyż: Krzyż na dwupiętrowej stopce. Dolna część szersza, zakończona głębokim kowadełkiem. Górna część stopki kostkowa. Krzyż z ramionami zakończonymi prosto. Brak figury Chrystusa (pozostały mocowania na pionowej belce) i kartusza.

Otoczenie: Krzyż stoi pomiędzy grobami, na zachodnim krańcu cmentarza parafii św. Jadwigi. Placyk przed krzyżem wybrukowany. Na nim wysoki, kamienny kwietnik na nóżce.

Uwagi:

Stan: Przeciętny, pomijając brak elementów.

Boża Męka - Chorzów, ul. Cmentarna

Boża Męka - Chorzów, ul. Cmentarna Boża Męka - Chorzów, ul. Cmentarna Boża Męka - Chorzów, ul. Cmentarna
Boża Męka - Chorzów, ul. Cmentarna