home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów (Węzłowiec), ul. Wschodnia

Rok powstania:

Postument: Postument rozłożysty. Środkowa część na całej wysokości jest lekko wysunięta do przodu i do tyłu, co daje rzut krzyża. Podstawa schodkowa, trzyelementowa. Dolny element stanowi grubą stopkę. Górny element podstawy jest znacznie wyższy od pozostałych. Na podstawie nie zachowały się inskrypcje. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu (sima bazy). W górnej części cokołu niewielka wnęka o łukowym zwieńczeniu. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym łukowo. Ponad gzymsem postument tworzy dwa stopnie, na których umieszczono krzyż i figury.

Figury: We wnęce cokołu wtórna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na gzymsie cokołu, u stóp krzyża dwie figury. Przy lewym boku krzyża Matka Boża, po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista. Maria z lekko pochyloną głową i dłońmi złożonymi w modlitwie. Jan z uniesioną głową, wpatruje się w Ukrzyżowanego, z prawą ręką na sercu, lewą opuszczoną. Obie postacie są dość przysadziste.

Krzyż: Krzyż na łukowo zwężającej się stopce, obwiedzionej grubym wałkiem. Krzyż o przekroju prostokątnym, z ramionami zakończonymi w koniczynkę. Figura Chrystusa kamienna, pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Kamienny kartusz INRI w układzie poziomym, wystający poza belkę, z zawiniętymi końcami.

Otoczenie: Krzyż stoi na placyku wydzielonym z prywatnej posesji, od ulicy odgrodzony ozdobnym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Dobry, choć trudno określić oryginalność jego elementów.

Boża Męka - Chorzów, ul. Wschodnia

Boża Męka - Chorzów, ul. Wschodnia Boża Męka - Chorzów, ul. Wschodnia Boża Męka - Chorzów, ul. Wschodnia
Boża Męka - Chorzów, ul. Wschodnia Boża Męka - Chorzów, ul. Wschodnia