home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, Pl. Św. Jana

Rok powstania: poł. XIX w. (?)

Postument: Podstawa dwustopniowa, z lekko wysuniętą do przodu częścią środkową. Górna, węższa część podstawy oddzielona od dolnej części płytą o esowatym profilu. Na froncie górnej części, w płycinie wtórna czarna tablica z inskrypcją: JEZU UFAM TOBIE. Pod gzymsem podstawa rozszerza się tworząc półkę pod gzymsem. Gzyms płaski, złożony z kilku warstw. Pod gzymsem umocowano metalowy wieszak. Cokół wysoki, wąski, ze śladami zniszczonych ozdób – listwy pod gzymsem i rozetek. Gzyms cokołu z niezbyt głębokimi wygięciami, z pojedynczym profilem od spodu.

Figury: Na gzymsie podstawy, po bokach cokołu dwie uszkodzone figury na prostych stopniach. Przy prawym boku krzyża Matka Boża z pochyloną głową i rękami złożonymi na brzuchu. Po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista, stoi w kontrapoście, wpatrzony w górę, z rozłożonymi rękami.

Krzyż: Pierwotny krzyż nie zachował się. Obecnie ustawiono prosty krzyż z silnie zniszczoną (bez prawej ręki) betonową, drobną figurą Chrystusa.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, we wschodniej części skweru urządzonego na placu.

Uwagi:

Stan: Zły, uszkodzone wszystkie figury.

Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana

Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana
Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana
Boża Męka - Chorzów, Plac Św. Jana