home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, ul. Legnicka

Rok powstania: 1902

Postument: Podstawa jednoelementowa, w dole rozszerzająca się w stopkę. Na jej froncie prostokątna płycina z tablicą fundacyjną: któryś ucierpiał za nas rany Jesu Chryste smiłuj się nad nami / Proszę o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za Fóndatorów 1902. Gzymsem w formie zgrubienia podstawa oddzielona od cokołu. Cokół niski, szerokości podstawy. W górnej części cokołu nieduża wnęka o trójkątnym, obłym zarysie. Pod wnęką wypukłość imitująca stopień dla figury. Na poziomie gzymsu cokół poszerza się. Gzyms w formie łamanego daszka, bez ozdób.

Figury: Obecnie we wnęce mała figurka MB z Lourdes (Różańcowej).

Krzyż: Krzyż na prostej stopce, z ramionami zakończonymi w strzałkę. Figura Chrystusa pełna, blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w zaroślach przy drodze, w cieniu lipy. Otoczony drewnianym płotkiem, stoi na wybrukowanym placyku.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Chorzów, ul. Legnicka

Boża Męka - Chorzów, ul. Legnicka Boża Męka - Chorzów, ul. Legnicka
Boża Męka - Chorzów, ul. Legnicka Boża Męka - Chorzów, ul. Legnicka
Boża Męka - Chorzów, ul. Legnicka