home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, ul. Racławicka

Rok powstania: 1912

Postument: Podstawa składa się z 3 części. Dwie dolne schodkowe, łączone skosem. Górna część podstawy oddzielona płytą o głębokim esowatym profilu. Ta część podstawy nieco węższa od części środkowej, posiada na froncie kwadratową, profilowaną płycinę. W płycinie wyryta inskrypcja: Gekreuzigter Herr Jesus erbarme Dich unser! [Ukrzyżowany Panie Jezu zmiłuj się nad nami]. Poniżej słabo widoczna data, prawdopodobnie 1912. Pośrodku płyciny zamocowano metalowy wieszak na donicę, co pozwoliło skutecznie zasłonić niemiecki napis. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem. Cokół tej samej szerokości co górna część podstawy. W jego froncie szeroka wnęka na figurę, zwieńczona trójlistnie, ale dopełniona profilem do ostrego łuku. Łuki od zewnątrz uzupełnione trójkątami. Na poziomie gzymsu cokół lekko poszerzony. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka. We frontowym trójkącie gzymsu skrót JHS. Cokół ponad gzymsem zakończony schodkowo.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej z lekko pochyloną głową i dłońmi złożonymi na piersiach.

Krzyż: Z oryginalnego krzyża zachowała się jedynie kowadełkowa stopka. Obecnie w stopce zamontowany krzyż z metalowych prętów z małą, metalową figurką Chrystusa i maleńkim kartuszem.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przy chodniku. Otoczenie wyłożone płytkami chodnikowymi, obok zasadzone ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Chorzów, ul. Racławicka

Boża Męka - Chorzów, ul. Racławicka Boża Męka - Chorzów, ul. Racławicka Boża Męka - Chorzów, ul. Racławicka
Boża Męka - Chorzów, ul. Racławicka Boża Męka - Chorzów, ul. Racławicka