home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, ul. Kaliny

Rok powstania: 1904

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część to blok o skośnej górnej krawędzi. Górna część podstawy i cokół mają znacznie wycięte pionowe krawędzie, co powoduje, że przyjmują rzut krzyża. Na froncie podstawy wyryty napis fundacyjny: Fundatorami tego Krzyża ᵻ Jan Pietzka i Ż Franciszka i Syn Ignacy 1904. Na podstawie gruba płyta o zwielokrotnionym profilu. Cokół szeroki, nieznacznie węższy od podstawy. Na froncie cokołu płycina zwieńczona ostrym łukiem. W niej płyta z wyrytą inskrypcją: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i Błogosławimy Tobie, Rześ przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił Świat. Płyta zdobiona wzorami, m. in. motywem „wiara, nadzieja, miłość”. Wnęka ujęta w dwie kolumienki ustawione na wielobocznej podstawie. Kolumny mają kapitele kostkowe z półkolami. Gzyms cokołu dwupłytowy, od góry w formie odwróconego grzybka. Na bokach gzymsu umieszczono wałki.

Figury: Dwie figury umieszczono na słupkach stojących na gzymsie cokołu, u stóp krzyża. Przy prawym boku krzyża Matka Boża w lekkim kontrapoście, spoglądająca na krzyż, z rękami złożonymi na prawym boku. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista patrzący w górę, z prawą ręką na sercu, z lewą opuszczoną z otwartą dłonią.

Krzyż: Gzyms cokołu przechodzi w krzyż trzema schodkami. Krzyż na stopce o wałkowym profilu. Ramiona krzyża zakończone dużymi koniczynkami. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przy chodniku, na tle wysokich bloków mieszkalnych. Otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem, w obrębie którego zasadzono gęstą roślinność. Na ogrodzeniu umieszczono tabliczkę informacyjną. Dojście do krzyża wybetonowane. Krzyż nieco zasłonięty przez dwa drzewka rosnące po jego bokach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny

Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny
Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny
Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny Boża Męka - Chorzów, ul. Kaliny