home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, ul. Dąbrowskiego

Rok powstania: 1878

Postument: Podstawa złożona z dwóch elementów łączonych skosem. Na froncie górnej części płycina z zatartym i zamalowanym napisem. W dolnej części można odczytać datę 1878. Na podstawie płyta o esowatym profilu. W cokole obszerna wnęka o łukowym zwieńczeniu obramowana dwiema gładkimi kolumienkami podtrzymującymi profilowaną arkadę. Ponad arkadą cokół zamyka się prostokątnie. Masywny, wielowarstwowy, mansardowy gzyms zwęża się ku dołowi esowatym profilem.

Figury: We wnęce niewielka płaskorzeźba Matki Bożej z lewą ręką złożoną na piersiach.

Krzyż: Krzyż na wielowarstwowej, schodkowej stopce o zmiennym profilu. Ramiona krzyża zakończone prosto. Figura Chrystusa pełna. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi pośrodku cmentarza przy kościele pw. Ducha Świętego, na skrzyżowaniu alejek.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Chorzów, ul. Dąbrowskiego

Boża Męka - Chorzów, ul. Dąbrowskiego Boża Męka - Chorzów, ul. Dąbrowskiego Boża Męka - Chorzów, ul. Dąbrowskiego
Boża Męka - Chorzów, ul. Dąbrowskiego Boża Męka - Chorzów, ul. Dąbrowskiego