home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów, ul. Graniczna

Rok powstania: 1906

Postument: Podstawa jednoelementowa, ustawiona na dużym bloku. Na froncie podstawy profilowana płycina o łukowo wyciętych narożnikach. W płycinie wyryty napis fundacyjny: Paweł i Zofia Bienczyk 1906. Na podstawie dwuwarstwowa płyta. Dolna warstwa płyty o profilu wałkowym, górna kowadełkowym. Cokół szeroki. Front cokołu zdobiony płyciną ujętą w dwa filary. Płycina profilowana, o łukowym zwieńczeniu. Filary o przekroju prostokątnym, zdobione kanelami, podtrzymują arkadę. Ponad arkadą cokół zamknięty prostokątnie. Gzyms cokołu silnie wysunięty, o przekroju kwadratowym, złożony z wielu warstw o urozmaiconych profilach.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na stopce o kowadełkowym profilu. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone strzałkowo. Figura Chrystusa pełna. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skrzyżowaniu alei cmentarza. Jest ciasno otoczony siatkowym ogrodzeniem. Górna część Bożej Męki zasłaniana przez gałęzie rosnącej nieopodal lipy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Chorzów, ul. Graniczna

Boża Męka - Chorzów, ul. Graniczna Boża Męka - Chorzów, ul. Graniczna
Boża Męka - Chorzów, ul. Graniczna Boża Męka - Chorzów, ul. Graniczna