home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Piekary Śląskie, ul. Bytomska

Rok powstania:

Postument: Podstawa dwuczęściowa ustawiona na trzech schodkach. Dolna część podstawy ma łukowo wyciętą górną krawędź. Na jej prawym boku podpis bytomskiego kamieniarza (Kucharczyk Beuthen). Górna część podstawy szeroka i niska. Jej front zajmuje płycina o profilowanych krawędziach. W płycinie wyryta inskrypcja: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Żeś przez Krzyż i mękę Twoje odkupiłeś świat. Na prawym boku tej części podstawy, w płycinie, inskrypcja: Na większą cześć i chwałę Pan Bogu zbudowali składkami parafii N. Piekary!. Między podstawą i cokołem silnie wysunięta płyta, tworząca płaski, daszkowy gzyms, z profilowaniami od spodu. Cokół ma formę bogato zdobionej kapliczki o dwuspadowym dachu, z dwiema kolumienkami obramowującymi głęboką wnękę. Grube i niskie kolumienki ustawiono na schodkowych stopniach. Kolumienki mają klasycznie ukształtowane bazy i głowice zdobione akantem. Kolumienki podtrzymują łukową arkadę, uzupełnioną trójlistnie. U wejścia do wnęki schodkowa podstawa pod figurę, zdobiona inskrypcją: Jezu mój miłosierdzia wyrytą w płycinie od frontu. Cokół nakryty daszkowym, dwuspadowym gzymsem o poziomych okapach podtrzymywanych przez łukowo profilowane belki. Krawędzie gzymsu o wielokrotnym profilu, w szczycie łamane są schodkowo. Pole między gzymsem a wnęką zdobione wałkowymi listwami oraz (w szczycie) ośmioramienną rozetką wpisaną w koło.

Figury: We wnęce cokołu, na szerokim postumencie nakrytym warstwą imitującą kamienie, Pieta. Maria oparła prawą dłoń na ramieniu Chrystusa, lewą podtrzymując jego lewą dłoń.

Krzyż: Krzyż na stopce zwieńczonej daszkowo. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa drobna. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, niesymetryczny. Krzyż jest prawdopodobnie wtórny.

Otoczenie: Krzyż stoi na posesji, ale dojście do krzyża jest otwarte od strony chodnika. Krzyż jest częściowo zasłonięty przez otaczające go ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska
Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska
Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska