home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Świętochłowice (Lipiny), ul. Barlickiego

Rok powstania: 1906

Postument: Krzyż stoi na 4 grubych płytach, z których dwie górne stanowią właściwą podstawę. Cokół szeroki. W narożach cokołu 4 kolumienki podtrzymujące gzyms o szerokich wygięciach z wielokrotnym profilowaniem. Kolumienki mają klasyczne bazy i głowice zdobione akantem. Boczne wygięcia gzymsu są płytsze, niż frontowe. Pomiędzy kolumienkami i wygięciami gzymsu tworzą się pola, które od frontu i z tyłu zawierają inskrypcje. Na froncie inskrypcja niemiecka: Ich bin die Auferstehung und das Leben wer an mich glaubt wird leben wenn … 1.25, a poniżej jej polski odpowiednik: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy choćby umarł żyw będzie Jan 11.25. Na tylnej ścianie napis fundacyjny z nazwiskiem fundatora (Paul Sporin) i datą 1906.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na kilkustopniowej, rozbudowanej stopce. Dolną część stopki tworzy prosta płyta. Na niej duży element w formie kowadełka z dolną płytą o profilu wałkowym. Górna płyta stopki jest daszkowo zwieńczona, łukowo podcięta i zdobiona rodzajem sercowatego kartusza. Krzyż wysoki, wysmukły, z silnie fazowanymi belkami. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Po figurze Chrystusa i kartuszu pozostały tylko otwory.

Otoczenie: Krzyż stoi na końcu cmentarnej alei, na wybetonowanym placyku.

Uwagi:

Stan: Zły.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego Boża Męka - Świętochłowice, ul. Barlickiego