home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Świętochłowice, ul. Szpitalna

Rok powstania: 1926

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolną część stanowi szeroka stopka, którą chyba wtórnie podwyższono tworząc z przodu półkę na znicze. Na podstawie gruba płyta zwężająca się esowatym profilem. Cokół jest tylko nieco węższy od podstawy. Na jego froncie płyta z inskrypcją: WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE… 1926. Gzyms cokołu składa się z płyty o esowatym profilu, na której ułożono daszkową płytę.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż ma rozbudowaną, kilkuwarstwową stopkę. Krawędź dolnej warstwy stopki jest zdobiona łukami. Kolejne warstwy mają krawędzie proste lub zwężające się esowato. Krzyż prosty, z krótkimi ramionami. Figura Chrystusa mała, metalowa. Nad nią również mały, metalowy kartusz INRI w układzie pionowym, wywinięty.

Otoczenie: Krzyż stoi na centralnej alei cmentarza, naprzeciw wejścia, przed kaplicą.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Szpitalna

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Szpitalna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Szpitalna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Szpitalna
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Szpitalna