home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Boża Męka
Świętochłowice, ul. Cmentarna

Rok powstania: 1896

Postument: Podstawa schodkowa, złożona z czterech elementów. Dolny element jest znacznie grubszy, być może wtórny. Na nim cienka płyta w formie stopki. Górne krawędzie elementów podstawy skośnie ścięte, poza górnym elementem, który zwieńczony jest esowatym profilem. Cokół szeroki, stosunkowo niski. Krawędzie cokołu lekko fazowane. Front cokołu zdobiony płyciną o ostrym trójlistnym zwieńczeniu, dopełnionym ostrołukowo. Narożniki ponad łukiem uzupełnione do prostokąta. W płycinie prostokątna, czarna tablica z napisem fundacyjnym: FUNDACJA PARAFIAN 1896. Nad nią okrągły medalion z głową Chrystusa Ukrzyżowanego. Gzyms cokołu daszkowy, od dołu zwężający się wypukłym profilem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na rozbudowanej stopce. Dolna, szeroka część stopki, obłożona trójkątnymi płytkami, zwęża się skosem ku górnej części. Górna część stopki kostkowa. Krzyż prosty, dość wąski. Figura Chrystusa pełna, z otwartymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym, w formie zwoju, silnie wystający poza krawędzie belki.

Otoczenie: Krzyż stoi pośrodku cmentarza, teren przy krzyżu wybrukowany kostką.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Cmentarna

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Cmentarna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Cmentarna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Cmentarna
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Cmentarna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Cmentarna