home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Grupa Ukrzyżowania
Świętochłowice, ul. Katowicka

Rok powstania: pocz. XX w.

Postument: Podstawa szeroka, złożona z trzech elementów. Dwa dolne schodki zwężają się w górze esowatym profilem. Górna część z lekko fazowanymi krawędziami, zwieńczona grubym, daszkowym gzymsem z ostrołukowym wygięciem od frontu. Od dołu gzyms zwęża się łukowo. Na froncie postumentu duża płycina o profilowanych krawędziach, prostokątna ale od góry wpisująca się w wygięcie gzymsu. W płycinie wizerunek Chrystusa modlącego się na Górze Oliwnej. Poza Chrystusem nie ma innych postaci. Ponad gzymsem ułożona gruba płyta stanowiąca podstawę dla figur i krzyża. Na frontowej krawędzi płyty inskrypcja: O CRUX AVE SPES UNICA [Bądź pozdrowiony krzyżu, jedyna nadziejo]. Krawędź z napisem ma ozdobną fakturę.

Figury: U stóp krzyża cztery postacie. Przy prawym boku pochylona Matka Boża z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Za nią św. Jan Ewangelista, spoglądający w górę, na krzyż, z ręką opartą na ramieniu Marii. Po drugiej stronie krzyża klęczy zrozpaczona Maria Magdalena z dłońmi splecionymi na lewym ramieniu. Ponad nią stoi Setnik w zbroi, z mieczem przy boku. Setnik wskazuje ręką na Chrystusa. Pod krzyżem stoi dzban przykryty szatami Chrystusa.

Krzyż: Krzyż prosty. Figura Chrystusa z otwartymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym, w formie zwoju zawiniętego na belce krzyża.

Otoczenie: Krzyż stoi na placu, naprzeciw wejścia do kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Podniesiony na trzech, schodkowo ułożonych płytach. Za krzyżem skwer, odgrodzony niskim, ceglanym murkiem.

Uwagi:

Stan: Względnie dobry.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka Boża Męka - Świętochłowice, ul. Katowicka