home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Świętochłowice, ul. Chorzowska

Rok powstania:

Postument: Podstawa dwuczęściowa, schodkowa. Elementy podstawy mają formę pogrubionych słupów. W dolnym elemencie, na froncie prostokątna wnęka. Oba schodki z lekko ściętymi górnymi krawędziami. Krzyż nie ma cokołu, ani gzymsu.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż bez stopki, z ramionami zakończonymi ostrosłupowo. Figura Chrystusa niewielka w stosunku do krzyża, z silnie uniesionymi ramionami, malowana. Kartusz INRI w postaci trapezowej blaszki z namalowanymi literami.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu firmy, na placyku wyłożonym płytami chodnikowymi, podniesiony na dwóch płytach. Jest ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem. Dojście do krzyża wyłożone płytkami.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska