home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Świętochłowice, ul. Chorzowska

Rok powstania: 1880

Postument: Postument zbudowany na rzucie krzyża, z wysuniętą do przodu i do tyłu środkową częścią. Podstawa dwuelementowa. Dolna część w formie stopki. Na niej gruba, podcięta płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy wyższa, z wyrytą na froncie datą 1880. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem silnie łukowo podciętym. Pod kolumienkami gzyms jest odmiennie wyłamany. Środkowa część cokołu jest wyższa od bocznych, zdobiona dwiema kolumienkami o wielobocznych bazach i głowicach zdobionych akantem. W górze kolumienki połączone trójkątnym, profilowanym daszkiem. W polu między kolumienkami profilowana płycina z płomienistym zwieńczeniem. W płycinie inskrypcja: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Boczne części cokołu zwieńczone podciętymi, daszkowymi gzymsami.

Figury: U stóp krzyża, na przysadzistych kolumienkach, ustawiono dwie figury. Kolumienki mają formę identyczną, jak kolumienki cokołu. Przy prawym boku krzyża figura Matki Bożej z rękami złożonymi na brzuchu, patrzącej przed siebie. Po drugiej stronie modlący się św. Jan Ewangelista ze spuszczoną głową.

Krzyż: Krzyż na słupkowej stopce w połowie wysokości przeciętej daszkowym gzymsem i z bocznymi przyporami. Krzyż drewniany. Mała, pełna figura Chrystusa. Kartusza brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na cmentarzu przy kościele pw. św. Augustyna, pośród grobów. Placyk przy krzyżu wyłożony kostką chodnikową.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska Boża Męka - Świętochłowice, ul. Chorzowska