home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego

Rok powstania: 1899

Postument: Postument szeroki, na stopce, z wysuniętymi do przodu bocznymi częściami. Na froncie każdej części postumentu płycina zwieńczona ostrym łukiem. Środkowa płycina uzyskała dodatkowy wewnętrzny łuk trójlistny ostry. W płycinach inskrypcje – fragment pieśni kościelnej. W prawej płycinie: O Crux ave spes unica [Bądź pozdrowiony Krzyżu, jedyna nasza nadziejo]. W środkowej płycinie: Piis adauge gratiam [Przyczyń pobożnym łaski]. W prawej płycinie: Reisque dele crimina [Wytęp w nas zbrodnie]. Na tylnej ścianie postumentu wyryta data 1899. Postument zwieńczony daszkowym, silnie podciętym gzymsem, podkreślonym listwą.

Figury: U stóp krzyża, na gzymsie postumentu, dwie nieduże figury na ośmiobocznych, płaskich stopniach. Przy prawym boku krzyża Matka Boża z dłońmi splecionymi na piersiach. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista, prawą ręką trzyma opuszczoną lewą rękę na wysokości łokcia. Maria wpatrzona w krzyż, Jan ze spuszczoną głową. Obie postacie w wyraźnym kontrapoście.

Krzyż: Krzyż na stopce w dolnej części schodkowej, wyżej kowadełkowej. Krzyż szeroki, z ramionami zakończonymi koniczynowo. Mała figura Chrystusa ułożona w łuk. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany, z wyciętymi krawędziami, wystaje poza krawędź belki.

Otoczenie: Krzyż stoi na placu kościelnym, na wprost wejścia głównego. Ustawiony na trzech płytach, tyłem do kościoła.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego

Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego
Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego
Boża Męka - Bytom, ul. Św. Cyryla i Metodego