home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Świętochłowice-Chropaczów,
ul. Kościelna

Rok powstania: 1899

Postument: Podstawa jednoelementowa, niska. Na jej froncie napis fundacyjny: Któryś dla nas był ukrzyżowany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami! Josef i Monika Kostur 1899. Na podstawie płyta zwężająca się ku cokołowi esowatym profilem. Cokół z łukowo zwieńczoną wnęką. Wnęka ujęta w kolumienki podtrzymujące arkadę. Kolumienki mają wieloboczne bazy i głowice. Gzyms cokołu dwuwarstwowy. Dolna warstwa rozszerza się esowatym profilem. Górna warstwa gzymsu daszkowa.

Figury: We wnęce cokołu, na półkolistym stopniu, wtórna figura MB z Lourdes.

Krzyż: Krzyż na dwuwarstwowej stopce. Dolna warstwa z profilem wałkowym, górna kowadełkowa. Ramiona krzyża zakończone fantazyjnymi strzałkami. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, niesymetrycznie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w wysokiej, murowanej wnęce o łukowym zwieńczeniu, wciśniętej pomiędzy dwie kamienice. Wnęka jest bogato zdobiona dwukolorowymi ceglanymi kształtkami. Część cegieł jest glazurowana. Nad wnęką dwupiętrowa attyka zwieńczona łamanym daszkiem i prostym krzyżem. Po bokach ceglane sterczyny. Krzyż we wnęce jest podniesiony na dwóch blokach.

Uwagi: Krzyż remontowany w 2015 r. (zdjęcie dolne)

Stan: Dobry.

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna

Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna
Boża Męka - Świętochłowice, ul. Kościelna