home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bytom-Rozbark, ul. Witczaka

Rok powstania: 1883

Postument: Postument na rzucie kwadratu, ma trójdzielną strukturę. Masywna podstawa ustawiona na stopce z łukowo wyciętymi górnymi krawędziami. Na froncie podstawy wyryta data 1883. Na podstawie gruba płyta zwężająca się ku górze łamanym, esowatym profilem. Środkowy element postumentu jest również ustawiony na stopce o skośnie ściętych górnych krawędziach. Cztery ściany tego elementu zawierają ostrołukowo zwieńczone profilowane płyciny. We frontowej płycinie inskrypcja: Adoramus Te Christe et Benedictimus Tibi quia per crucem Tuam redemisti mundum. W wyciętych narożnikach tej części postumentu umieszczono gładkie kolumienki z talerzowymi głowicami. Grzbiety płycin wchodzą w trójkąty tworzone przez gzyms w formie łamanego daszka. Daszki gzymsu zdobione czołgankami. Górną część postumentu stanowi wysoki słup o kwadratowym przekroju, do którego ścian dostawiono elementy w formie wielokrotnie profilowanych, trójlistnie zwieńczonych gotyckich okien, nakrytych dwuspadowymi daszkami. Od dołu i od góry słup ograniczony jest podciętymi płytkami o identycznym profilu, wałkowo-esowatym.

Figury: Dwie figury ustawiono pod krzyżem, na grubej płycie, na której ustawiono też krzyż. Po lewej święty Florian, stoi nieco wygięty, lewą ręką podtrzymując chorągiew, w prawej trzyma przechylony kubeł. Budynek stojący u jego prawego boku nie wykazuje jednak śladów pożaru. Po drugiej stronie figura św. Jacka. Święty trzyma w prawej ręce cyborium, a na lewym ramieniu figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Krzyż: Belki krzyża silnie fazowane, z ostrogami (poza dolną belką). Ramiona krzyża zakończone ostrosłupowo. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półotwartymi dłońmi, malowana na złoty kolor. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w bocznej części placu kościelnego parafii św. Jacka.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka

Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka
Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka
Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka
Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka Boża Męka - Bytom, ul. Witczaka