home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Siemianowice Śląskie (Bytków),
ul. Watoły

Rok powstania: 1856

Postument: Podstawa jednoelementowa, sześcienna. Front podstawy obrysowany ramką z łukowo wyciętymi górnymi narożnikami. W ramce zatarty napis z datą 1856. Na podstawie płyta z głębokim, esowatym profilem. Cokół z figurą na froncie, w górze obwiedziony listwą. Gzyms cokołu w formie podwójnego grzybka, silnie wydłużonego ku górze. Krawędzie gzymsu podcięte schodkowo.

Figury: Na froncie cokołu płaskorzeźbiona Matka Boża z przechyloną w prawo głową i dłońmi złożonymi w modlitwie. Figura ustawiona na wydłużonym stopniu zwężającym się ku dołowi.

Krzyż: Wydłużony gzyms stanowi stopkę krzyża. Krzyż lekko zwęża się ku górze. Ramiona krzyża zakończone koniczynowo. Kamienna figura Chrystusa półpełna, z silnie zaciśniętymi dłońmi. Kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, lekko wygięty.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju zarośli przy bitej drodze. Ogrodzony drewnianym płotkiem. W tle wysoki żywotnik.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Siemianowice Śląskie, ul. Watoły

Boża Męka - Siemianowice Śląskie, ul. Watoły Boża Męka - Siemianowice Śląskie, ul. Watoły Boża Męka - Siemianowice Śląskie, ul. Watoły
Boża Męka - Siemianowice Śląskie, ul. Watoły Boża Męka - Siemianowice Śląskie, ul. Watoły