home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Piekary Śląskie (Szarlej), ul. Miarki

Rok powstania: 1883

Postument: Postument na rzucie krzyża. Podstawa dwupiętrowa. Dolna część podstawy na cienkiej stopce. Na jej frontowej ścianie wyryta data 1883. Pomiędzy piętrami podstawy gruba, podcięta płyta zwężająca się ku górze łamanym, esowatym profilem. Górna część podstawy wyższa, z prostokątnymi, profilowanymi płycinami na ścianach. W płycinach współczesne, marmurowe tablice z inskrypcjami. Na frontowej ścianie chrystogram i inskrypcja: Kłaniamy Ci się PANIE JEZU CHRYSTE Błogosławimy Tobie żeś przez Krzyż i Mękę Twoją odkupił świat. Na prawym boku symbol maryjny i inskrypcja: Któryś cierpiał za nas RANY. Na lewym boku: JEZU CHRYSTE zmiłuj się nad nami. Na tylnej ścianie napis fundacyjny: Czcigodni Szarlejanie r. P. MDCCCLXXXIII Bogu na chwałę wystawili. Nad napisem kupla zwieńczona krzyżem. Podstawa zwieńczona podciętym, daszkowym gzymsem. Cztery strony cokołu ukształtowane w formie wysmukłych portali o gotyckim wystroju zwieńczonych stromymi daszkami. Frontowy portal obramowany wysmukłymi kolumienkami. Płycina zwieńczona trójlistnie, z profilowanymi trójkątami pod daszkiem. Ponad kolumienkami wyrastają sterczyny. Daszek portalu i sterczyny dekorowane pełzankami. Wystrój pozostałych ścian cokołu jest uboższy. Portale zwieńczone są podwójnym ostrym łukiem z noskiem. Nad łukami trójlistne maswerki.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na masywnej stopce w formie czterech przypór. Krzyż masywny, silnie fazowany, z ostrogami. Ramiona krzyża zakończone ostrosłupowo. Figura Chrystusa pełna, drobna w stosunku do krzyża, z półotwartymi dłońmi.

Otoczenie: Krzyż stoi na przecięciu głównych alei cmentarza. Od frontu krzyż zasłonięty przez wysoki pomnik, dodatkowo ocieniony przez rosnące obok klony.

Uwagi:

Stan: Przeciętny

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Miarki

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Miarki Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Miarki Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Miarki
Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Miarki Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Miarki
Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska