home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Piekary Śląskie (Dąbrówka Wielka),
ul. Jagiellońska

Rok powstania: przeł. XIX/XX w.

Postument: Podstawa złożona z trzech schodków z fazowanymi górnymi krawędziami, coraz węższych i wyższych. Cokół szeroki, niezbyt wysoki, z wnęką zwieńczoną trójlistnym, ostrym łukiem. Krawędzie wnęki kilkukrotnie profilowane. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka otaczającego ośmiokątny słup, w który przechodzi górna część cokołu nad gzymsem. Krawędzie daszków z głębokim podcięciem. Na szczytach daszków małe, poziome bloczki.

Figury: We wnęce figura MB w wyraźnym kontrapoście, z głową skierowaną w lewo i dłońmi złożonymi na prawym boku. Pod wnęką kielichowy stopień o nieokreślonym (zatartym) profilu.

Krzyż: Stopka krzyża w formie ośmiobocznej wieży z rzędem ostrołukowych okien nakrytej podciętym, ośmiopołaciowym dachem. Powyżej, pod stopami Ukrzyżowanego krzyż okolony podobnym daszkiem. Belki krzyża o ośmiobocznym przekroju, z ramionami zakończonymi ostrosłupowo. Wysmukła figura Chrystusa sięga nogami stopki krzyża. Kamienny kartusz INRI w układzie poziomym, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w narożniku dróg, w wydzielonej części posesji. Otoczony gęstym żywopłotem i ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga profesjonalnego odnowienia.

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Jagiellońska

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Jagiellońska Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Jagiellońska Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Jagiellońska
Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Jagiellońska