home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Piekary Śląskie (Dąbrówka Wielka),
ul. Przyjaźni

Rok powstania: 1877

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część jest blokiem z fazowanymi górnymi krawędziami. Górna część ma wydzieloną stopkę o esowato profilowanych krawędziach. Pod stopką kilkucentymetrowej grubości, prosta płytka. Na froncie górnej części podstawy płycina o ostrołukowym zwieńczeniu. W narożnikach ściany nad łukami, trójkątne płyciny z ostrogami dopełniające wzór ściany do prostokąta. W płycinie zatarta inskrypcja: Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez mękę i śmierć [Twoją odkupił świat]. Na prawym boku podstawy, w ozdobnej ramce wyryty napis fundacyjny: Fundator Johan Skrzidelski Wiktorya żona jego 1877. Podstawa zwieńczona dwuwarstwowym gzymsem nakrytym płaskim daszkiem. Dolna warstwa rozszerza się esowato, górna schodkowo. Postument jest pozbawiony cokołu. Zastąpiono go rozbudowaną podstawą krzyża zwężającą się ku górze. Podstawa ma wydzieloną stopkę. Na jej froncie płaskorzeźbiony krzyż z okręgiem, w który wpisano chrystogram oraz symbole alfa i omega. Podstawa jest zwieńczona wydatnym, daszkowym gzymsem, od dołu podkreślonym dwiema listwami.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce o dolnej warstwie profilowanej wałkowo, górnej ściętej daszkowo. Krzyż z krótkimi ramionami zakończonymi w silnie spłaszczoną strzałkę. Metalowa figura Chrystusa mała. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, lekko niesymetryczny i falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi za ogrodzeniem posesji, dosunięty do ściany budynku. Podniesiony na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni

Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni
Boża Męka - Piekary Śląskie, ul. Przyjaźni