home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chorzów-Maciejkowice, ul. Główna

Rok powstania: 1881

Postument: Postawa niska, dwuelementowa. Dolna część podstawy prosta, górna esowato profilowana, zwieńczona daszkowo. Cokół z wnęką o trójlistnym ostrym zwieńczeniu. Pod wnęką wyryty napis fundacyjny: Fondator Portz i Żona jego r. 1881. Gzyms cokołu od góry zwieńczony esowatym daszkiem, od dołu grzybkowy, podkreślony cienką płytą.

Figury: We wnęce wtórna figura św. Jadwigi Śląskiej w lewej ręce trzymającej kościół, prawą przyciskającej do piersi figurkę Matki Bożej.

Krzyż: Krzyż na stopce o formie powtórzonej z górnej części podstawy. Krzyż wysoki, z ramionami zakończonymi w haczykowatą strzałkę. Mała, metalowa figurka Chrystusa, kartusz INRI w formie małej, poziomej blaszki, lekko falowanej i niesymetrycznej.

Otoczenie: Krzyż stoi w wydzielonej części niezagospodarowanej posesji, poniżej poziomu chodnika, ustawiony na grubej płycie. Otoczony z trzech stron ozdobnym metalowym ogrodzeniem. Teren wewnątrz ogrodzenia wyłożony płytkami chodnikowymi.

Uwagi:

Stan: Wskazany remont krzyża.

Boża Męka - Chorzów, ul. Główna

Boża Męka - Chorzów, ul. Główna Boża Męka - Chorzów, ul. Główna Boża Męka - Chorzów, ul. Główna
Boża Męka - Chorzów, ul. Główna Boża Męka - Chorzów, ul. Główna
Boża Męka - Chorzów, ul. Główna