home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bytom-Stolarzowice, Plac Jana

Rok powstania: okres międzywojenny

Postument: Masywny postument nie ma wydzielonej podstawy, jedynie jego dolna część jest schodkowo pogrubiona. Postument ma kształt zbliżony do nieco podwyższonego sześcianu. Pionowe krawędzie postumentu nierównomiernie fazowane na ¾ wysokości – w górnej części fazowanie jest silniejsze. Na frontowej ścianie wyryta inskrypcja: In Cruce Salus! zakreślona ramką. Na bocznych ścianach kwadratowe ramki. Gzyms cokołu masywny, podkreślony grubą, okrągłą listwą. Gzyms daszkowy, o niewielkim spadku.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż z prosto zakończonymi belkami o okrągłym przekroju, stylizowany na drewniany. Mała figurka Chrystusa jest wtórna. Kartusz INRI owinięty wokół górnej belki.

Otoczenie: Krzyż ustawiony na małym skwerze pomiędzy drogami skrzyżowania. Podniesiony na trzech obszernych płytach ułożonych schodkowo.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Bytom, Plac Jana

Boża Męka - Bytom, Plac Jana
Boża Męka - Bytom, Plac Jana Boża Męka - Bytom, Plac Jana