home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Kaplica "Maria Hilf"
Piekary Śląskie, ul. Bytomska

Rok powstania: 1905

Architektura: Kapliczka z nietynkowanej cegły, na rzucie prostokąta, z trójbocznie zamkniętą absydą i dwuspadowym dachem. Kaplica ma neogotyckie formy. Cztery narożniki wsparte przyporami, które przy frontowej ścianie przechodzą w ceglane wieżyczki. Wejście zwieńczone ostrym łukiem, podobnie jak duże okna w bocznych ścianach i mniejsze okna w bocznych ścianach absydy. Okienko w tylnej ścianie absydy ma formę rozety. Wszystkie otwory profilowane okrągłymi listwami. Szczyt zdobiony schodkowo lekko wysuniętymi cegłami. Nad wejściem prostokątna płycina z białą tablicą. Na tablicy wyryte wezwanie i data wzniesienia: Erbaut Maria Hilf 1905. Nad płyciną okrągłe okienko, a ponad nim pozostałości sygnaturki. Wejście i wszystkie okna są zamurowane.

Wnętrze: Wnętrze jest zdewastowane.

Otoczenie: Kapliczka położona jest na zapomnianym terenie odciętym od Piekar przez autostradę. Stoi na małym pagórku w kępie drzew. Od strony drogi prowadzi do niej kilka betonowych schodków. Drzewa i krzewy przed kapliczką zostały wycięte.

Uwagi: Teren wokół kapliczki został częściowo uporządkowany w 2015 r.

Stan: Zły. Kapliczka jest doraźnie zabezpieczona przed dalszą dewastacją.

Kapliczka - Piekary Śląskie

Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska
Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska
Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska
Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska Kapliczka - Piekary Śląskie, ul. Bytomska