home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Kaplica św. Barbary
Bytom-Miechowice, Góra Gryca

Rok powstania: 1850

Architektura: Duża kaplica na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętą absydą i dwuspadowym dachem. Na wysokości ok. 1 m kaplicę obiega gzyms o kowadełkowym profilu. Boki frontu ujęte w przypory, ponad którymi wznoszą się sterczyny zwieńczone ostrymi dwuspadowymi daszkami. Okna o ostrołukowym zwieńczeniu znajdują się w ścianach absydy, boczne ściany są pozbawione okien. Obszerne wejście jest zwieńczone ostrołukowo. Portal zdobiony kilkoma listwami. Do wejścia prowadzą dwa stopnie. Wejście zamknięte ozdobnymi, pełnymi, drewnianymi drzwiami. Nad wejściem blenda w formie rozety, profilowana, z krzyżem pośrodku. Szczyt frontowej ściany zdobiony arkadkowym fryzem. W przedniej części kalenicy wysoka, wysmukła neogotycka wieżyczka. Wieżyczka jest ośmioboczna, z ośmioma przyporami zwieńczonymi bocznymi małymi wieżyczkami. Całość zdobiona licznymi czołgankami i zwieńczona kwiatonem. Obecnie pozostała tylko dolna część wieżyczki, na którą nałożona jest blaszana rura, zapewne zabezpieczająca przed rozpadem.

Wnętrze: Wnętrze nakryte sklepieniem krzyżowym. W absydzie zamykany ołtarz (tryptyk) z wizerunkiem św. Barbary.

Otoczenie: Kaplica stoi na szczycie Góry Gryca, stanowiącej fragment parku. Na wzgórze prowadzą kamienne schody, dalej do kaplicy wiedzie chodnik z kostki.

Stan: Kaplica jest zdewastowana.

Kaplica - Bytom, Góra Gryca

Kaplica - Bytom, Góra Gryca
Kaplica - Bytom, Góra Gryca
Kaplica - Bytom, Góra Gryca Kaplica - Bytom, Góra Gryca