home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Figura św. Floriana
Bytom, Rynek

Rok powstania: poł. XIX w.

Figura: Na szczycie cokołu duża figura św. Floriana. Święty stoi z lekko odstawioną nogą, w stroju rzymskiego legionisty, ze sztandarem przy prawym boku. W lewej ręce trzyma cebrzyk, z którego polewa wodą kościół, na szczycie którego kłębi się dym pożaru. Stojący u stóp Floriana model kościoła z wieżyczką, przedstawia kościół Wniebowzięcia, przed którym stoi figura.

Postument: Masywny postument zwęża się piramidalnie. Podstawa podzielona skośnym załamaniem na dwie części, oddzielona od cokołu gzymsem o podwójnym esowatym profilu. W narożnikach podstawy przypory zwężające się ku górze. Ściany środkowej części cokołu zdobione profilowanymi płycinami o ostrołukowym zwieńczeniu. We frontowej płycinie zatarta inskrypcja: Sti Floriani ora pro nobis. W pozostałych płycinach nie widać napisów. Narożniki tej części cokołu zdobione kolumienkami. Ponad płycinami, wokół cokołu biegnie gzyms, tworzący nad płycinami ostre daszki. W polach pod daszkami strzałkowe wgłębienia. Cokół zwieńczony dwupłytkowym gzymsem.

Otoczenie: Figura stoi na skwerze przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP, od strony Rynku. Figura jest podniesiona na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura św. Floriana - Bytom, Rynek

Figura św. Floriana - Bytom, Rynek Figura św. Floriana - Bytom, Rynek Figura św. Floriana - Bytom, Rynek
Figura św. Floriana - Bytom, Rynek Figura św. Floriana - Bytom, Rynek