home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Figura św. Barbary
Bytom, Rynek

Rok powstania: poł. XIX w.

Figura: Na szczycie cokołu duża figura św. Barbary. Święta stoi w kontrapoście, w koronie na głowie, zapatrzona w dal. W prawej ręce trzyma podstawę kielicha (kielich został zniszczony). Przy lewej nodze trzyma miecz, podtrzymywany prawą ręką. W prawej ręce trzyma też palmę.

Postument: Masywny postument zwęża się piramidalnie. Podstawa podzielona skośnym załamaniem na dwie części, oddzielona od cokołu gzymsem o podwójnym esowatym profilu. W narożnikach podstawy przypory zwężające się ku górze. Ściany środkowej części cokołu zdobione profilowanymi płycinami o ostrołukowym zwieńczeniu. W płycinach zatarte inskrypcje. Narożniki tej części cokołu zdobione kolumienkami. Ponad płycinami, wokół cokołu biegnie gzyms, tworzący nad płycinami ostre daszki. W polach pod daszkami strzałkowe wgłębienia. Cokół zwieńczony dwupłytkowym gzymsem.

Otoczenie: Figura stoi na skwerze przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP, od strony Rynku, w cieniu lipy. Figura jest podniesiona na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura św. Barbary - Bytom, Rynek

Figura św. Barbary - Bytom, Rynek Figura św. Barbary - Bytom, Rynek Figura św. Barbary - Bytom, Rynek
Figura św. Barbary - Bytom, Rynek