home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Figury św. Jana Nepomucena
i św. Floriana
Świętochłowice, ul. Chorzowska

Rok powstania: przeł. XIX i XX w.

Figury: Na lewo od wejścia figura św. Jana Nepomucena. Święty stoi w lekkim kontrapoście, ubrany w pełny strój kanonika, ze stułą. Palec prawej ręki trzyma przy (nie: na) ustach, w lewej ręce trzyma palmę i krucyfiks. Jan patrzy przed siebie, nie ma aureoli. Po drugiej stronie wejścia św. Florian w wyraźnym kontrapoście. Ubrany w strój żołnierza, w prawej ręce trzyma wiadro z wodą polewając dom stojący u stóp świętego. Lewą ręką podtrzymuje sztandar.

Postument: Figury stoją na podstawie w formie połówki ośmiobocznego słupa przystawionego do ściany kościoła. Na stopce pod figurami wyryty podpis budowniczego: S. Schmidt. Augsburg (pod figurą św. Floriana tylko nazwisko).

Otoczenie: Figury stoją po obu bokach głównego wejścia do kościoła pw. św. Augustyna, stanowiąc element kompozycji portalu. Nad nimi wieżowe hełmy zdobione trójlistnymi wycięciami krawędzi, ostrymi daszkami i licznymi czołgankami.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figury - Świętochłowice, ul. Chorzowska

Figury - Świętochłowice, Chorzowska Figury - Świętochłowice, Chorzowska Figury - Świętochłowice, Chorzowska
Figury - Świętochłowice, Chorzowska Figury - Świętochłowice, Chorzowska Figury - Świętochłowice, Chorzowska