home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Figura Madonny
Bytom-Szombierki,
ul. Frycza Modrzewskiego

Rok powstania:

Figury: Na kolumnie Madonna w formie MB Niepokalanego Poczęcia. Postać w wyraźnym kontrapoście. Maria stoi na kuli ziemskiej depcząc łeb węża. Pod jej nogami księżyc. Maria jest pochylona, prawą rękę wyciąga do widza stojącego w dole, w lewej trzyma lilie. Figura jest polichromowana

Postument: Podstawa na cienkiej, dwuwarstwowej stopce. Dolną część podstawy stanowi oddzielna płyta. Wszystkie ściany podstawy zdobione prostokątnymi płycinami o uskokowych krawędziach. We frontowej płycinie płaskorzeźbiona inskrypcja: ST MARIA REGINA COELI ORA PRO NOBIS. Podstawa zwieńczona kilkuwarstwowym gzymsem o zmiennym profilu. Górna, najgrubsza warstwa gzymsu, daszkowa. Na podstawie ustawiono na plincie gładką kolumnę. Kolumna ma attycką bazę z żabkami i akantowy kapitel. Całość zwieńczona ośmiobocznym gzymsem.

Otoczenie: Figura stoi przy zewnętrznej ścianie absydy kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kolumna ogrodzona murkiem obłożonym płytami marmurowymi. Po bokach rosną wysokie żywotniki.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego

Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego
Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego
Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego Figura - Bytom, ul. Modrzewskiego