home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Figura św. Anny
Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki

Rok powstania:

Figura: Figura św. Anny ustawiona na płaskiej, wielobocznej stopce, z napisem Św. Anna. Postać przedstawiona w lekkim kontrapoście, pochylona nad małą Marią. Otwartą prawą dłoń kieruje ku córce, drugą rękę położyła na jej ramieniu. Maria wpatrzona w dal, prawą dłoń kładzie na sercu, lewą, otwartą wyciąga przed siebie.

Postument: Postument na rzucie kwadratu, na niewielkiej postawie. Cokół z małą stopką odciętą od podstawy. Cokół wysoki, z krawędziami zdobionymi żebrowaniem. Gzyms cokołu daszkowy, ku dołowi zwęża się schodkowym i esowatym profilem.

Otoczenie: Figura ustawiona przy ogrodzeniu piekarskiej kalwarii, od strony ulicy. Obsadzona wysokimi żywotnikami, jest słabo wyeksponowana. Dojście do figury wyłożono kostką chodnikową.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki

Figura - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki Figura - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki Figura - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki
Figura - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki Figura - Piekary Śląskie, ul. Popiełuszki