home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

aglomeracja górnośląska
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka słupowo-arkadowa
Bytom, ul. Krakowska

Rok powstania: XIX w. (?)

Opis kapliczki: Kapliczka jest połączeniem kapliczki słupowej i kapliczki arkadowej. Podstawę stanowi ceglany, dwupiętrowy słup. Dolna część szersza, niska, oddzielona od górnej płytą z betonowych kształtek. Płyta tworzy głęboki, esowaty profil, w górnej części łamany. Na frontowej ścianie górnej części słupa zamontowano ozdobny kwietnik. Górna część słupa i gzyms betonowe. Pod gzymsem słup obwiedziony listwą. Gzyms płytki, daszkowy, od dołu łukowo podcięty i zdobiony rzędem czterolistnych rozetek. Na gzymsie cztery kolumienki podtrzymujące arkady zwieńczone wysokim, łamanym daszkiem. Kolumienki gładkie, z pączkowymi kapitelami. Arkady zdobione od frontu zygzakowatym wzorem uzupełnionym liściastym ornamentem. Podobnym ornamentem wypełnione są też trójkąty pod daszkami. Krawędzie daszków profilowane listwami. Szczyty daszków zdobione kwiatonami. Na szczycie daszka kamienny krzyż na kowadełkowej stopce. Poprzeczna belka krzyża jest niemal równa długością belce pionowej. Ramiona krzyża zakończone kołami. Frontowa ściana krzyża jest obramowana wysuniętymi krawędziami, żebrowana i zdobiona roślinnym ornamentem z kwiatem na skrzyżowaniu belek.
Pod arkadą figura Madonny z Dzieciątkiem. Maria stoi w kontrapoście, z głową lekko pochyloną nad Jezusem, którego trzyma na lewej ręce. Chrystus unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma królewskie jabłko. Maria z koroną na głowie, w lekko uniesionej prawej ręce być może trzymała berło. Figura polichromowana.

Otoczenie: Kapliczka stoi w obrębie chodnika, na wybrukowanym placyku.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska

Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska
Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska
Kapliczka słupowa - Bytom, ul. Krakowska